DIMNJAČARSKI RADOVI KOJE DIMNJAČARI OBAVLJAJU

 • kontrole, čišćenja dimnjaka i ložišta, strojna i kemijska čišćenja dimnjaka i ložišta, termotehnička mjerenja i analiza sagorijevanja,
 • sanacije dimnjaka, rekonstrukcije i građenje dimnjaka, nadzor izgradnje, saniranje i održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja konzultacije i dobar savjet za sanacije, rekonstrukcije i građenje dimnjaka,
 • ispitivanje sagorijevanja i kontrolno mjerenje rada ložišta,te povrat dimnih plinova sa izdavanjem izvješća o mjerenju i povratu dimnih plinova(monoksida)
 • uključuje individualni pristup dimnjaku, snimanje situacije sa specijalnom kamerom unutrašnjost dimovodnih ili ventilacionih kanala
 • Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje .( čl.3 Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 26/03
 • Stručni pregled dimnjaka uz izdavanje stručnih dimnjačarskih nalaza DSN 1 o ispravnosti za isprave,nalaza-atesta o ispravnosti dimnjaka i ložišta sukladno  ( Zakonu zaštite od požara br,92/10.čl 38),
 • (DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZ  DSN 1 ) O ISPRAVNOSTI DIMOVODNIH KANALA)DSN-1  IZDAJE SE NA TEMELJU ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARABr,92/10.čl.38)
 • Pregled  dimovodnog kanala s izdavanjem nalaz-potvrde  o ispravnosti bez obzira na vrstu goriva
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost. Obavlja se trajno  i neprekinuto u propisanim rokovima sukladno ZAKONU O ZAŠTITE OD POŽARA, OPĆIM UVJETIMA,PRAVILIMA DIMNJAČARSKE STRUKE I GRADSKOJ ODLUCI O DIMNJAČARSTVU.
 • Stručni dimnjačarski nalaz služi kao prilog zahtjevu distributeru plina za odobrenje priključka plinskog ložišta i nije garancija izvedbe dimnjaka,te važi  mjesec dana od datuma izdavanja,te se ne može koristiti za druge svrhe.
 • Ovlašteni dimnjačar-koncesionar jedini ima pravo na svom dimnjačarskom području obavljati sve dimnjačarske poslove,te vršiti kontrolno mjerenje rada ložišta Sukladno Zakona  o zaštiti od požara (Narodne novine Br,92/10.čl.38)) vlasnik,odnosno korisnik mora posjedovati dokumentaciju  o održavanju i ispravnosti ,u ovom slučaju DIMNJAK,te koristiti kao potreban dokaz  i dokumentacija o ispravnosti
 • U koliko ovlašteni dimnjačar prilikom redovne kontrole,dimovdnog kanala i ložišnih uređeja na navedenoj  adresi  nije bilo omogućeno iz bilo kojih razloga da izvrši redovnu i obaveznu kontrolu i čišćenje dimovodnog kanala i ložišta, taj isti dimovodni kanal  i ložište ća se smatrati  U NE ISPRAVNOM STANJU
 • Dimovodni kanal i ložište mogu se koristiti samo uz obaveznu redovnu dimnjačarsku kontrolu sukladno zakonu od zaštite od požara, Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke.
 • Nakon pregleda, kontrole dimnjaka i upozorenja korisnika, te izdavanja stručnog nalaza DSN 1 o stanju dimovodnog kanala, koncesionar- dimnjačar  ne snosi bilo kavu odgovornost za: trovanje,gušenje,požar ili bilo kakve posljedice za na avedeni dimnjak, jer je postupio sukladno zakonu o zaštite od požara,Općim uvjetima,svojim obavaezama i Pravilima dimnjačarske struke
 • (DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZ  DSN 2  O ISPRAVNOSTI DIMOVODNIH LOŽOŠTA  bez obzira na vrstu goriva,a koji je potreban dokaz i dokumentacija izdaje radi inspakcijskog nadzora od strane MUP-a /MTU/ sukladno ZAKONU ZAŠTITE OD POŽARA (Br,92/10.čl.38.)
 • Navedeni DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ-POTVRDA DSN 2 obavezno se daje na uvid prilikom  inspekcijskog nadzora od strane inspektora MUP-a, kao i prilikom svih ispitivanja vezanih za navedeno ložište.
 • DSN-2 DIMNJAČARSKI NALAZ- POTVRDA  IZDAJE SE NA TEMELJU ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (BR,92/10.čl.38.) TE SE NE MOŽE KORISTITI U DRUGE SVRHE.DIMNJAČARSKA USLUGA SE OBAVLJENA SUKLADNO OPĆIM UVJETIMA I PRAVILIMA DIMNJAČARSKE STRUKE.
Vlasnik poduzeća DIMOPROMET d.o.o.
Mensur Bajrektarević
MOB.:098/479-443

Sve radove obavljamo u dogovorenom roku i u vrijeme dogovoreno sa naručiocem radova. Cijene se formiraju po 1.m2 očišćenih površina.
Naručilac radova treba osigurati priključak električne energije, priključak vode i mogućnost korištenja kanalizacijskog sustava. Svi ostali radovi pripreme, samog čišćenja sustava te finog čišćenja mjesta rada pripadaju nama, kao izvođaču radova.

Na Hrvatskom području, na zadovoljstvo naših poslovnih partnera i korisnika naših usluga, djelujemo preko dvadeset pet godina. Posjedujemo dvadesetpetogodišnje iskustvo na poslovima kemijskog čišćenja na području Hrvatske i šire.Trudimo se da Vaša ventilacijska postrojenja funkcioniraju bez štetnih posljedica za korisnike, a to se može postići jedino redovitim kemijskim čišćenjem. Redovnom kemijskom obradom Vaših energetskih i strojnih postrojenja ekonomizirate učinak i iskoristivost istih.
Uz svoje znanje, sposobnost i profesionalan odnos pri radu, tvrtka posvećuje veliku pažnju pri odabiru suradnika, odnosno dobro obučenog osoblja i voditelja poslova.
Takav odnos našoj tvrtki omogućuje kvalitetu u širokom području djelatnosti kao što su:
Poslove koje obavljamo možemo svrstati u grupe:

 • KEMIJSKO ČIŠĆENJE: Ventilacijskih kanala, komora, filtera, ventilatora i prigušivača za sve vrste sustava klimatizacije, ventilacije i grijanja
 • KEMIJSKO ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA: Kuhinjskih napa i industrijske ventilacije pomoću specijalnih otapala i pasivizacijom u svrhu antikorozivne zaštite

Kemijsko pranje,ČiŠĆenje i dezinfekcija kuhinjskih odsisnih sustava:
Zaprljanja izazvana masnim isparavanjima Kuhinjskih napa,ventilacijskih kanala,ventilatora i ostale kuhinjske opreme.

U ponudi čišćenja kuhinjskih odsisnih sistema uz uobičajno kemijsko čišćenje nudimo i tkz.”deep cleaning”sto znači da čistimo kompletan kuhinjski prostor uključujući sve kuhinjske elemente (pećice,spahere,friteze,kipere,bojlere..)podove, zidove (pločice) i plafone (spušteni plafoni.Hanter-Dauglas itd.) Sve radove obavljamo u dogovorenom roku i vrijeme dogovoreno s naručiocem radova. Cijene se formiraju po m2 čišćenih površina
Dezinfekcija Svih očišćenih površina,svih djelova sustava klimatizacije i ventilacije.
Prije pristupanja izvođenja radova i nakon završetka istih spremni smo izvršiti kompletne analize učinkovitosti kemijskog čišćenja od stručnog i ovlaštene osobe.
Pristupanje i obavljanje poslova podrazumijeva sustav ključ u ruke.
Obaveza naručioca radova je osigurati potrebnu el.energiju (220/380 V) kao i priključak vode (min 1″ )najdulje 15 m od mjesta izvodemja radova, prostoriju za smještaj opreme, prostor za presvlačenje i sanitarne prostorije. Ako je mjesto izvodenja radova udaljeno više od 40 km od Zagreba ili ako se nalazi na otocima obaveza naručioca radova je osigurati smještaj i prehranu izvođača radova.
Kemijsko pranje i čišćenje vrši se ekološkim sredstvima za čišćenje i odmašćivanje Njemačke proizvodnje, TGE 22 ,TGE MULTI,WAP AL 324,WAP CLEAN a prema upustvima proizvodaca.Dezinfekcija se vrši prskanjem i brisanjem stijenki dezinfekcijskim sredstvom CETAVLON SOLUCIO.Sva sredstva imaju odobrenje.Uprave za vodoprivrede pod brojem 520910/1594-02 i službe za zdravstvenu ekologiju izdane u Zavodu za zastitu zdravlja po brojem III/2,2 595/163. Pranja i čišćenja obavljaju se strojevima i uređajima.

Nakon svakog postupka čišćenja provodimo neutralizaciju i pasivizaciju te izdajemo stručni nalaz o ispravnosti nakon obavljenog posla.

Radovi koji se izvode:

 • demontaža rasvijetnih tijela
 • demontaža kuhinjske nape (po odobrenju
  investitora)
 • rastavljanje pojedinih elemenata nape
 • kemijsko čišćenje nape
 • sastavljenje demontiranih elemenata (brtvljenje)
 • montaža kuhinjske nape
 • d e z i n f e k c i j a

sanacije dimnjaka, rekonstrukcije i građenje dimnjaka

nadzor izgradnje,saniranje i održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja

kemijsko čišćenje kuhinjske ventilacije s izdavanjem nalaza

ispitivanje sagorijevanja i kontrolno mjerenje povrat dimnih plinova sa izdavanjem izvješća o mjerenju uključuje individualni pristup dimnjaku, snimanje situacije i izdavanje DIMNJAČARSKih STRUČNIH NALAZa DSN 1

DIMNJAČARSKI RADOVI KOJE DIMNJAČARI OBAVLJAJU

Komunalna djelatnost i zaštita od požara Čišćenje,održavanje i servisiranje  svih vrsta ložišta

 1. Čišćenje i ispitivanje ložišta
 2. Servisiranje i štelanje svih vrsta plamenika sa orginalnim djelovima.
 3. Popravci svih ložišta.

DIMNJAČARSKI RADOVI

Mehaničko Čišćenje ložišta obavljamo mehanički i kemijski koristeći modernu opremu, sredstva i uređaje. Formiranje taloga u kotlovima redovita je pojava u tehnološkom procesu. Talog stvara probleme u procesu i uzrokuje velike gubitke energije ako se na vrijeme ne ukloni mehaničkim ili kemijskim čišćenjem. Sloj od 5 mm čađe na površini zagrijavanja zahtijeva 25% više goriva. čišćenje dijelimo na ručno i strojno koje u osnovi obavljamo pomoću sajle s četkom pokretane ljudskom ili motornom snagom te uz upotrebu cijelog niza pomoćne opreme.
Kemijsko čišćenje kotlova dobiva prednost pred mehaničkim čišćenjem zbog: kraćeg vremena Čišćenja, boljeg efekta čišćenja, nepostojanja mehaničkih oštećenja i dužeg vijeka trajanja kotlova. U nekim situacijama mehaničko čišćenje nije moguće zamijeniti kemijskim ili ih je nužno koristiti u kombinaciji. čišćenje kotlova s dimne ili plamene strane obavljamo nanošenjem (špricanjem) namjenske ekološke kemikalije (jaka alkalna otopina) koja penetrira u kisele naslage i razgrađuje ih te nakon toga obavljamo ispiranje alkalnom otopinom koja sadrži 0,1 % natrijevog hidroksida

Izdavanje dimnjačarskih nalaza o ispravnosti dimovodnih kanala , ložišta i ventilacionog sustava za sanitarnu i protupožarnu inspekciju MUP-a.

 Dnošenjem : ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (N.N., br. 92/10 ČL. 38.)

Propisane su obveze vlasnika ili korisnika u pogledu obveze održavanja u ispravnom stanju dimnjaka i ložišta, ventilacijskih i plinskih instalacija i sl.

te posjedovati stručne dimnjačarske nalaze o ispravnosti dimnjaka,ventilacije i ložišta

 (1) Ovlašteni područni  dimnjačar ima sljedeće zadaće:

 1.Izvođenje radova propisanih Pravilnikom te redoviti nadzor rada njegovih pomoćnika i naučnika;ž

2. Redoviti i izvanredni pregledi, provjera svih dimovodnih uređaja, ložišta, spojnih elemenata i ventilacijskih uređaja ili sličnih uređaja u pogledu njihove požarne sigurnosti i funkcionalnosti u kojima je dužan radove izvoditi u skladu s Pravilnikom, ili drugim važećim pravilnicima.

 3. Ovlašteni područni dimnjačar će bez odlaganja pisanim putem (nalaz-potvrda o ispravnosti) obavijestiti o nedostacima zatečenim na dimovodnim uređajima, ložištima, spojnim elementima i ventilacijskim uređajima ili sličnim uređajima

– vlasniku ili korisniku objektaupravitelju, a u slučaju da se radi o stanu u vlasništvu, zajednici vlasnika stanova, nadležnim tijelima i distributeru plina  ukoliko je dimovodno-ložišni sustav na plin ili bez obzira na  vrstu goriva,(a korisnici dimovodnih ložišta i dimnjaka koriste na vlastitu odgovornost )

4.provjera i vještačenje dimnjaka, ložišta, spojnih elemenata i ventilacijskih uređaja ili sličnih uređaja u pogledu njihove požarne sigurnosti (članak 1. st. 2.) u drugim slučajevima koji nisu navedeni pod brojem 2.;

5. savjetovanje u pitanjima tehnologije loženja;

6. obavljanje preventivne zaštite od požara ili smanjenu onečišćenja zraka sudjelovanje u istoj prema pravilnicima na području Republike Hrvatske;

7.pomaganje u suzbijanju požara dimnjaka na zahtjev nadležnog tijela u njegovu području;

8. podupiranje zadaća civilne zaštite ako se iste tiču preventivne zaštite od požara i zaštite od zagađenja zraka

9.izdavanje nalaza o čišćenju i ispravnosti dimovodnih kanala i postrojenja za loženje(bez obzira na vrstu goriva) Zakonom o zaštiti od požara RH (n.n. br. 92/10 Članak 38) propisano je da je korisnik ili vlasnik dimovodnih kanala i postrojenja za loženje dužan držati ih u ispravnom stanju moraju posjedovati dokumentaciju o ispravnosti u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti i tehničkom prijmu grube gradnje i završnom tehničkom prijmu sukladno Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama i normi HRN EN 15287-1 anex ˝O˝ i HRN EN 15287-2 anex ˝N˝ definiranih obrascem DSN-1 temeljem kojeg se dimovodni objekt upisuje u evidenciju dimovodnih uređaja i obrascem DSN-2 temeljem kojeg se ložište upisuje u evidenciju ložišnih  uređaja.

 Vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovno čiste, pregledavaju i održavaju u ispravnom stanju sukladno pozitivnim propisima.

Korisnik usluge dužan je posjedovati dokumentaciju o održavanju (u daljnjem tekstu:                     Nalaz).

Korisnik usluge koji ne posjeduje Nalaz ne smije koristiti dimnjake i uređaje za loženje.

Korisnik usluge koji posjeduje Nalaz smije koristiti dimnjake i uređaje za loženje isključivo ako mu je to Nalazom dozvoljeno i poštujući napisane napomene, nedostatke i upute na Nalazu.

Korisnik usluge je dužan poštovati sve napomene, slijediti upute i otkloniti nedostatke u propisanim rokovima navedenim u Nalazu.

Nalaz se izdaje za svaki dimnjak posebno s upisanim priključenim uređajima za loženje i korisnicima. Nalaz se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku dimnjaka ili ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade ili upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama.Korisnik koncesije nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.

Nalaz uključuje osnovne podatke:

 1. oznaka zgrade – ulica i kućni broj,
 2. datum čišćenja i pregleda dimnjaka
 3. broj stana ili oznaku poslovnog prostora, ime i prezime ili naziv Korisnika usluge i kata na kojem se stan ili poslovni prostor nalazi,
 4. oznaku dimnjaka za koji se nalaz izdaje,
 5. ukupan broj priključaka na dimnjaku,
 6. tip dimnjaka,
 7. izvedba dimnjaka,
 8. presjek ili promjer dimnjaka,
 9. uređaj za loženje/tip,
 10. proizvođač i serijski broj uređaja – za uređaje bez oznake potrebno je na uređaj za loženje nalijepiti neuklonjivu naljepnicu s oznakom Korisnika koncesije i jedinstvenim brojem pod kojim će se uređaj za loženje kod daljnjih pregleda identificirati,
 11. pozicija uređaja za loženje,
 12. gorivo,
 13. učin uređaja za loženje u kW (ukoliko je na dimnjak priključeno više uređaja za loženje navesti pojedinačne učine),
 14. rezultat mjerenja emisije dimnih plinova kod uređaja za loženje na plinovito i tekuće gorivo i ocjenu rezultata sukladno članku 19. stavcima 7., 8., 9. i 10.,
 15. napomene, nedostatke i rokove otklanjanja istih i
 16. ocjenu stanja dimnjaka na dan pregleda

 

Kod nepravilnog sagorijevanja stvara se smola u dimnjaku. Nakupljanje smole po stjenkama dimnjaka uzrokuje smanjenje slobodnog presjeka i onemogućuje normalan protok produkata izgaranja.                               

Smola u dimnjaku može se ukloniti spaljivanjem ili strojnim čišćenjem. Spaljivanje je vrlo opasna radnja, te se ne preporučuje već obavezno se izvodi strojno čišćenje,a to obavlja samo ovlašteni konceionar-dimnjačar za izvođnje dimnjačarskih radova.

. Ukoliko dimnjačar prilikom redovne kontrole ustanovi da je dimnjak zasmoljen obavezan je upozoriti korisnika ili vlasnika da se obavi strojno čišćenje dimnjaka,te izdati nalaz-potvrdu o  ne ispravnosti i obavezno upozori  nadležna tjela :

 1. MUP – Inspektorat zaštite od požara,
 2. Građevinsku inspekciju,
 3. . Komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove             
 4.   JVP 

Pod pregledom priključaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom)

Pod pregledom,kontrolom ili čišćenjem ložišta podrazumijeva se obavezno otvaranja ložišta (KOTLA-PEĆI), u kojeg je uključeno utvrđivanje stanja ložišta veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava ložišta, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Pod pregledom se podrazumijeva sigurnost ložišnog uređaja,te utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima i propisno priključen.

-Izvanredni pregled ložišta i dimnjaka provodi se prije svake promjene  goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva ložišta i dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.

KONTROLANO MJERENJE RADA LOŽIŠTA PROVODI SE U SVRHU ZAŠTITE ZRAKA. ZAŠTITE OD POŽARA KONTROLOM RADA LOŽIŠTA

Kontrola ložišta za izgaranje krutih,tekućih i plinovitih goriva ovlašteni dimnjačar provodi  u svrhu zaštite zraka od zagađenja okoliša i zaštitu od požara                                                                                                                          

Kontrola ložišta sa mjerenim uređajima o ispravnosti i zagađenosti        

Kontrolno mjerenje rada ložišta obavljamo  analizatorom dimnih plinova, a omogućava mjerenje sljedećih parametara:                                           

sadržaj ugljičnog monoksida, sadržaj ugljičnog dioksida, sadržaj sumporovih oksida,
toplinske gubitke u dimnim plinovima, dimni broj, odnosno zacrnjenje dimnog plina i dr.

O NAMA – OBRATITE SE SA POVJERENJEM

Poduzeće DIMO-PROMET d.o.o. ovlašteno je za obavljanje dimnjačarskih usluga nadzor izgradnje,saniranje i održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja,te ispitivanje sagorijevanja i kontrolno mjerenje povrat dimnih plinova sa izdavanjem izvješća o mjerenju uključuje individualni pristup dimnjaku, snimanje situacije i izdavanje (DIMNJAČARSKI STRUČNIH NALAZ DSN 1).

Djelatnici zagrebačke tvrtke Dimo-Promet d.o.o. dugi niz godina kroz svoju primarnu djelatnost – dimnjačarstvo, brinu o sigurnosti domova u mnogim gradovima i općinama. Tako je, uz spomenutu primarnu djelatnost – dimnjačarstvo, naš posao podijeljen još u sektore za održavanje i sanaciju dimnjaka,montaže ventilacija kuhinjskih napa, filtera, ventilatora, dimovodnih objekata, postrojenja za loženje, termomehaničkih mjerenja dimnih plinova te izdavanje dimnjačarskih stručnih nalaza o ispravnosti servisa i zaštite okoliša. Odraz naše temeljne politike kao i cilj poslovanja je – DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO I KVALITETA.

Djelatnosti, koje obavlja više stručno osposobljenih djelatnika, oslanjaju se na sveukupnost usluge iz područja termotehnike.
Uz to, naši stručnjaci na terenu stoje na raspolaganju za sve ostale upite korisnika. Iz toga razloga ulažemo u opremu, razvoj i školovanje naših djelatnika, prateći napredak tehničkih dostignuća, najnovijih uređaja za grijanja, bez obzira na energent koji koriste najmoderniju tehnologiju.

DIMO-PROMET d.o.o. posluje od 1990. godine te je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornosti.
Zahvaljujući našim vjernim i zadovoljnim klijentima, proširili smo posao. Vrhunskim majstorima zaposlenima u našem poduzeću i prateći tehnologiju vezanu uz dimnjačarstvo, postali smo jedna od vodećih dimnjačarskih poduzeća u Hrvatskoj.
Ovlašteni dimnjačari su dužni pridržavati se sukladno Općim uvjetim,Pravilima dimnjačarske struke i važećeg cjenika,a sve navedenog na ovim stranicama, te snositi svaku odgovornost na svom radnom terenu.

OVLAŠTENI DIMNJAČARI DIMO-PROMETA d.o.o
Ovlaštena dimnjačarska služba ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge, već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka,te sukladno Odluci o dimnjačarskim poslovima, Općim uvjetima i pravilima dimnjačarske struke.
Više informacija dostupno je na službenim stranicama društva Dimo-Promet d.o.o (www.dimopromet.hr ) te pozivom na broj Telefona 01/660-4143 | Faxa : 01 662-2758 | Mobitele : 098 981- 6277, 099 601-0611,098 479-443,091 660-4143 i 098 981-6266

Zašto odabrati nas

Tvrtka “DIMO-PROMET” d.o.o. je osnovano 1990 god. Tijekom razdoblja od 19 godina poduzeće je uspješno poslovalo, razvijalo organizacionu strukturu, znanja i vještina svih djelatnika, tehnologije rada primjerene modernim zahtjevima ekologije i šire društvene zajednice, njegovalo dugoročne odnose sa klijentima.

Našu djelatnost temeljimo na

Za sva pitanja, stojimo Vam na raspolaganju!