Tablica dimnih plinova

Emisija “glavnih” onečišćujućih tvari sustavno se prati od 1990. godine. Ovi plinovi najčešće se dijele prema njihovom učinku na kisele (SO2, NOx i NH3) i fotooksidativne (NOx, NMVOC). Kiseli plinovi…

0 Komentara