OVLAŠTENO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE „DIMO-PROMET“d.o.o.

O NAMA

Poduzeće Dimo-Promet d.o.o. OIB:68626176119), Hrastin prilaz 2, Zagreb, ovlašteno je za obavljanje dimnjačarskih usluga, nadzor, izgradnje, saniranje i održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja, te ispitivanje sagorijevanja i kontrolno mjerenje dimnih plinova sa izdavanjem izvješća. Kontrola uključuje individualni pristup dimnjaku, snimanje situacije i izdavanje dimnjačarskih stručnih nalaza DSN 1 i DSN 2.o ispravnosti dimnjaka,ložišta i ventilacionog sustava.
Dimnjačarskim poslovima bavimo se vrlo uspješno skoro 40.godina,te od 1983.godine kao dimnjačarski obrt “KDS-DIMNJAČAR-BAJREKTAREVIĆ“, te od 1990.godine osnivamo prvo privatno dimnjačarsko poduzeće u Hrvatskoj„DIMO-PROMET“d.o.o.kao društvo sa ograničenom odgovornosti, Zahvaljujući našim vjernim i zadovoljnim klijentima, proširili smo posao.
Vrhunskim majstorima zaposlenima u našem poduzeću i prateći tehnologiju vezanu uz dimnjačarstvo,postali smo jedna od vodećih dimnjačarskih poduzeća u Hrvatskoj. Ovlašteni dimnjačari su dužni pridržavati se sukladno Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke.
Djelatnici zagrebačke tvrtke Dimo-Promet d.o.o. dugi niz godina kroz svoju primarnu djelatnost –
dimnjačarstvo, brinu o sigurnosti domova u mnogim gradovima i općinama.
Naš posao podijeljen još u sektore za održavanje i sanaciju dimnjaka, montaže ventilacija, kuhinjskih napa, filtera,
ventilatora, dimovodnih objekata, postrojenja za loženje, termomehaničkih mjerenja dimnih plinova, te izdavanje
dimnjačarskih stručnih nalaza o ispravnosti dimnjaka, ložišta i ventilacijskih sustava. Nastojimo ulagati u opremu,
razvoj i školovanje naših djelatnika, prateći napredak tehničkih dostignuća, najnovijih uređaja za grijanje,
bez obzira na energent koji koriste najmoderniju tehnologiju.
Odraz naše temeljne politike kao i cilj poslovanja je naše četrdesetogodišnje iskustvo i kvaliteta.
Djelatnosti koje obavljaju vrhunski majstori proizlaze iz područja dimnjačarstva i termotehnike.
Uz sve to, naši djelatnici (stručnjaci) na terenu stoje na raspolaganju za sve upite naših korisnika.

 

OVLAŠTENI DIMNJAČARI DIMO-PROMETA d.o.o

Ovlaštena dimnjačarska služba ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge
već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka, te sukladno
Odluci o dimnjačarskim poslovima, Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke.
Više informacija možete pronaći na službenim stranicama društva Dimo-Promet d.o.o
www.dimopromet.hr e-mail: dimopromet@dimopromet.hr
Za sve upite vezano uz dimnjačarske usluge nazovite:


01/660-414 ; 01/660-1454; Fax: 01/662-2758;
098/981-6277 Anel Bajrektarević- ovlašteni dimnjačar-termotehničar;
099/601-0611 Denis Bajrektarević- voditelj dimnjačarskih poslova;
098/981-6266 Hajder Bajrektarević (Braco)- ovlašteni dimnjačar-termotehničar;
098/981 6255 Ljuban Vladić- ovlašteni dimnjačar za izdavanje nalaza;

DIJELATNICI DIMOPROMETA“ d.o.o. ZAGREB

SANACIJE DIMNJAKA

FIRMA DIMO-PROMET d.o.o. je profesionalna ekipa za pregled postojećih dimnjaka  i tehničkog riiješenja za sanaciju postojećih dimnjaka ili izgradnju novih dimnjaka dimovodnim elemenitma od plemenitog čelika (inox).Za sanacije dimnjaka koristimo dimovodne programe slijedećih proizvođača: SCHIEDEL d.o.o. DIMNJAKA proizvodnja dimnjaka, Golubovec i LIM-MONT d.o.o., Vrbanovec                                     

Svi navedeni proizvođači posjeduju certifikat kvalitete materijala kao dokaz da su dimnjaci izrađeni u skladu s važećim propisima i normativima u Hrvatskoj. 

DJELATNICI DIMO-PROMETA ZA SANCIJU

Do potrebe za sanacijom dimnjaka dolazi iz više razloga,glavni razlog je dotrajalost postojećeg dimovodnog kanalakoja je optički vidljiva ili je ustanovljena snimanjem kanala   od strane dimnjačara.To znači da se taj dimovodni kanal ne smije koristiti zbog poroznosti koja bi mogla

uzrokovati i zdravstvene probleme ljudi koji tamo žive.Na taj se način vlasniku jamči pouzdano, sigurno, štedljivo i ekološki prihvatljivo grijanja doma. Dimnjačara stoga ne treba doživljavati kao osobu koja je na nama došla zaraditi, već kao partnera u postizanju  optimalnih parametara grijanja i osobu koja je dužna u tome nam pomoći, a pri tom nam omogućiti sigurno  korištenje naših sustava grijanja.Prilikom uvođenja novog sustava grijanja postojeći dimnjak je nerijetko nužno prilagoditi novom sustavu,jer je možda prevelik. U usporedbi sa starim sustavima grijanja, suvremeni sustavi su znatno štedljiviji te proizvode tek neznatne količine potrošenih plinova. Stoga je često potrebno i dimnjak prilagoditi novonastaloj situaciji, odnosno suziti dimnjak.Je li takav pothvat nužan i je li za to potrebna kakva dozvola najbolje  se raspitati kod stručne i za to ovlaštene osobe( područnog ovlaštenog dimnjačara), koja će vas znati savjetovati. Svima onima koji trebaju novi dimnjak, možemo preporučiti montažne dimnjake istih proizvođača. Brzo i kvalitetno montiramo izolirane dimovodne elemente inox/inox ili keramika/inox. Montažni se dimnjaci montiraju brzo, lagani su, građeni od materijala visoke kvalitet, te su stoga jednako  pogodni za domaćinstva, stambene, poslovne Dimnjaci od inoxa pokazali su se u praksi najboljim dimnjakom za priključenje svih vrsta trošila, pa tako i za najzahtjevnije trošilo kao što je otvoreni kamin. Zašto sanacija dimnjaka >dimnjak ne zadovoljava opće uvjete sigurnosti; >dimnjak ima velika oštečenja; >postoji mogućnosti rušenja  ili urušenja dimnjaka; >dimnjak je dotrajao; >dimnjak ne može “prihvatiti” novo moderno ložište; >materijal izvedbe ne zadovoljava uvjete ili propise o njegovoj upotrebi; >dimnjak ima raspucane stijenke; >konstrukcija i izvedba pojedine vrste dimnjaka onemogućava uporabu plinskih ili tekućih goriva; >nedjelotvornost dimnjaka uzrokuje zagađenje okoliša; >postoje prekomjerni gubici topline iz grijanja >dimnjak ne zadovoljava uvjete zaštite gradevine od požar nih prostora;   

KEMIJSKO ČIŠĆENJE KUHINJSKE VENTILACIJE

Poduzeće „DIMO-PROMET“d.o.o.bavi se poslovima kemijskog čišćenja i dezinfekcije sustava klimatizacije i ventilacije.
Trudimo se da Vaša ventilacijska postrojenja funkcioniraju bez štetnih posljedica za korisnike, a to se može postići jedino redovitim kemijskim čišćenjem. Redovnom kemijskom obradom Vaših energetskih i strojnih postrojenja ekonomizirate učinak i iskoristivost istih.
Uz svoje znanje, sposobnost i profesionalan odnos pri radu, tvrtka posvećuje veliku pažnju pri odabiru suradnika, odnosno dobro obučenog osoblja i voditelja poslova.
Takav odnos našoj tvrtki omogućuje kvalitetu u širokom području djelatnosti kao što su:
Poslove koje obavljamo možemo svrstati u grupe:

Česta pitanja

Dimnjak je sastavni dio svakog ložišta ili energetskog postrojenja. Dimnjak obavlja više funkcija – osim što odvodi dimne plinove u atmosferu, omogućava optimalni pogon ložišta u svakom opterećenju. Dimnjak osigurava minimalno onečišćenje zraka.

Dimnjak se sastoji od dimovodnog kanala, dimnjačarskih vratašca za kontrolu i čišćenje te vađenje čađi, priključka za grijanje, na tavanu obavezna vratašca za kontrolu i čišćenje, protukišne kape (nije uvjet, ona više služi kao ukrasna galanterija). Kakav mora biti položaj dimnjaka u zgradi? Položaj dimnjaka u zgradi bi trebao biti postavljen u unutrašnjosti zgrade, kako bi bio što manje izložen hlađenju. Najbolji položaj je kada prolazi kroz samo sljeme krova, jer tada veliki dio dimnjaka prolazi kroz tavan ili slične prostorije koje su zatvorene, te time osigurava manje pothlađivanje. Najbolja korisna visina iznad sljemena krova je 0.50 cm. Na vanjske zidove zgrada ne bi trebalo zidati dimnjake jer su u velikoj dužini izloženi hlađenju, teško su pristupačni za čišćenje, osim što kondenziraju ne uklapaju se u planove kuće. Dimnjaci prema položaju mogu biti podrumski ili etažni. Podrumski su kada završavaju u podrumu gdje moraju biti vratašca za kontrolu i čišćenje. Etažni dimnjaci završavaju po etažama. Najbolji presjek dimnjaka je kružni jer je zbog najmanjeg opsega otpor strujanja dimova i plinova najmanji. Kod kockastih i pravokutnih dimnjaka postoje mrtvi kutovi koji povećavaju otpore uzgona dimnih plinova. Što znači dimnjak u zaštiti čovjeka i okoliša te štednji energije? Za zaštitu čovjeka i okoliša veliku značajnost ima i dimnjak. Samo ispravni i projektirani te održavani dimnjaci mogu zadovoljiti zahtjeve. Ispravno funkcioniranje dimnjaka omogućuje dobro sagorijevanje goriva u ložištu bez obzira na kruto, tekuće ili plinovit gorivo, te smanjuje količinu dima i čađe koji odlaze u atmosferu. Ugljični monoksid, najveći neprijatelj dimnjačara, dioksid, metan sumpor, direktno štete ljudskom zdravlju. Osim za kućna ložišta postoje i industrijski dimnjaci te razni dimnjaci za centralna grijanja.

Neispravni dimnjaci su dimnjaci koji ne zadovoljavaju dimnjačarske norma zbog krive konstrukcije, krive projekcije, krive izvedbe. Najčešći neispravni dimnjaci su bez kontrole i nadzora dimnjačara. Napominjemo da za sigurnost života i zdravlja stanovništva najveću opasnost predstavljaju postojeći neispravni dimnjaci bez obzira bili oni priključeni na kruta, tekuća ili plinovita goriva. Prema statistikama danas se u Hrvatskoj dimnim plinovima kontinuirano truje preko 100 tisuća ljudi, a da toga nisu svjesni ili upozoreni zbog neispravnosti dimnjaka. Zbog toga treba što hitnije sanirati neispravne dimnjake.

Sanacija dimnjaka je kada postojeći neispravni dimnjak dovedemo u ispravno stanje. Izgaranjem agresivnih goriva u klasičnim dimnjacima u stambenim zgradama, kućama, industrijama zbog djelovanja sumpora, odnosno sumporne kiseline, dolazi do oštećenja stijenki dimnjaka. Prvi znaci su pucanje zida dimnjaka, izbijanje crnih mrlja (flekova) po zidu dimnjaka. Do takvih pojava dolazi zbog nove tehnike grijanja. Danas na tržištu imamo visoko i nisko kondenzacijske aparate, bojlere, centralne peći i drugo. Takvi aparati zahtijevaju iznimno kvalitetne dimnjake. Oni imaju jako veliku iskoristivost i temperaturu dimnih plinova, pa kao takvi zadaju glavobolju potrošačima i dimnjačarima. ❗ Od samog priključka aparata na dimnjak pa do vrha dimnjaka provodi se proces odvoda dimnih plinova. Dimni plinovi se prilikom prolaska kroz dimnjak naglo hlade pa tako povremeno oštećuju dimnjak. Dimni plin na vrhu dimnjaka je potpuno hladan pa se kao takav pretvara u paru, nakon toga u rosu, iz rose u sitne kapljice vode, nakon čega se pretvara u “noćnu moru”. 🙄 Voda, ili kondenzat cijavica i slično, cijedi se niz dimnjak pa tako cigla upija do jednog određenog stupnja. Nakon toga unutrašnje stijenke dimnjaka ne mogu više upijati kondenzat pa tako isti kroz fuge, ispucane dijelove dimnjaka prodiru u prostorije za korištenje: tavan, sobe, kupaone itd.

Dimnjačarski poslovi obuhvaćaju kontrole, čišćenja dimnjaka i ložišta, strojna i kemijska čišćenja, termotehnička mjerenja sagorijevanja, stručni pregled dimnjaka uz izdavanje isprave, sanacije, rekonstrukcije i građenje dimnjaka, konzultacije i dobar savjet.


OVLAŠTENI DIMNJAČARI DIMO-PROMETA d.o.o 

Ovlaštena dimnjačarska služba ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge, već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka,te sukladno Odluci o dimnjačarskim poslovima, Općim uvjetima i pravilima dimnjačarske struke.

VOZNI PARK „DIMO-PROMET“ OD VIŠE VOZILA